Tin tức - Hoạt động

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 (học kỳ hè)

(Cập nhật ngày:23/07/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018-2019

(HỌC KỲ HÈ)

  • Căn cứ chương trình đào tạo chính qui các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
  • Căn cứ tiến độ học tập năm học 2018-2019;
  • Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần học thực tập tốt nghiệp học của Phòng Đào tạo,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp (TTTN) như sau:

  1. Đăng ký đề tài TTTN: từ 24/7/2019 đến 26/7/2019
  2. Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đăng ký đề tài và gửi về cho Thư ký Khoa: 29/7/2019
  3. Khoa thông báo chính thức danh sách sinh viên đăng ký TTTN: 30/7/2019
  4. Sinh viên thực hiện đề tài TTTN đã đăng ký: từ 31/7/2019 đến 28/8/2019
  5. Sinh viên nộp báo cáo TTTN cho Khoa (qua Thư ký Khoa): 30/8/2019
  6. Bảo vệ TTTN: 31/8/2019

                                                                                                      Tp. HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2019

                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                  TS. Lê Văn Quốc Anh

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: