Tin tức - Hoạt động

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HKII năm học 2019-2020 (Cập nhật 20/02/2020)

(Cập nhật ngày:15/02/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2019-2020

  • Căn cứ chương trình đào tạo chính qui các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
  • Căn cứ tiến độ học tập năm học 2019-2020;
  • Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần học thực tập tốt nghiệp học của Phòng Đào tạo,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp (TTTN) như sau:

  1. Đăng ký đề tài TTTN (danh sách đề tài kèm theo): từ 17/02/2020 đến 22/02/2020
  2. Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đăng ký đề tài và gửi về cho Thư ký Khoa: đến hết ngày 24/02/2020
  3. Khoa thông báo chính thức danh sách sinh viên đăng ký TTTN: 26/02/2020
  4. Sinh viên thực hiện đề tài TTTN đã đăng ký: Bắt đầu từ 02/03/2020
  5. Sinh viên nộp báo cáo TTTN cho Khoa (qua Thư ký Khoa): 06/05/2020
  6. Bảo vệ TTTN: 12/05/2020

                                                                                                     Tp. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2020

                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                  TS. Lê Văn Quốc Anh

Danh sách đề tài thực tập tốt nghiệp (Bộ môn Công nghệ phần mềm).

Danh sách đề tài thực tập tốt nghiệp (Bộ môn Kỹ thuật máy tính).

Danh sách đề tài thực tập tốt nghiệp (Bộ môn Mạng máy tính).

- Bộ môn còn lại sẽ cập nhật sau, hoặc SV liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô TTBM.

Lưu ý:  Sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp tự tìm được công ty để thực tập hoặc có người hướng dẫn là các công ty, bắt buộc liên hệ với Khoa đăng ký, xét duyệt đề tài, phân công Giảng viên giám sát và sắp xếp Giảng viên phản biện.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: