Cơ cấu tổ chức & nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Lê Văn Quốc Anh

Tiến sĩ

Trưởng khoa

anh@hcmutrans.edu.vn

2

Bùi Trọng Hiếu

Thạc Sĩ

Phó Trưởng khoa

hieubt@hcmutrans.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

1

Huỳnh Thanh Tuyết

 

Giáo vụ khoa

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

Lê Văn Quốc Anh

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

anh@hcmutrans.edu.vn

2

Bùi Trọng Hiếu

Thạc sĩ

Giảng viên

hieubt@hcmutrans.edu.vn

3

Vũ Đình Long

Thạc sĩ

Giảng viên

long_cn@hcmutrans.edu.vn

4

Trần Đức Doanh

Thạc sĩ

Giảng viên

tddoanh@hcmutrans.edu.vn

5

Trần Thị Mỹ Tiên

Thạc sĩ

Giảng viên

tien_cn@hcmutrans.edu.vn

6

Lê Đức Thịnh

Cử nhân

Giảng viên

thinh_dv@hcmutrans.edu.vn

7

Nguyễn Thị Phương Chi

Tiến sĩ

Giảng viên

chi.nguyen@ut.edu.vn

8

Trần Nhật Hoàng Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

1

Nguyễn Lương Anh Tuấn

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

nlatuan@hcmutrans.edu.vn

2

Nguyễn Văn Diêu

Thạc sĩ

Giảng viên

dieu.nguyen@hcmutrans.edu.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

thanh_cn@hcmutrans.edu.vn

4

Mai Thái Sơn

Tiến sĩ

Giảng viên

mtson@hcmutrans.edu.vn

5

Mai Ngọc Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

mnchau@hcmutrans.edu.vn

6

Trần Anh Quân

Kỹ Sư

Giảng viên

anhquan@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG

1

Lê Quốc Tuấn

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

tuanql@hcmutrans.edu.vn

2

Phạm Chuẩn

Tiến Sĩ

Giảng Viên

 

3

Trần Quang Nhật

Thạc Sĩ

Giảng Viên

tranquangnhat@hcmutrans.edu.vn

4

Huỳnh Đệ Thủ

Tiến Sĩ

Giảng viên

huynhdethu@hcmutrans.edu.vn

5

Nguyễn Viết Cường

Thạc sĩ

Giảng viên

Cuong_cn@hcmutrans.edu.vn

6

Võ Văn Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

binh.vo@ut.edu.vn

7

Nguyễn Thái Sơn

Kỹ sư

Chuyên viên

thaison@hcmutrans.edu.vn

8

Nguyễn Công Hà

Kỹ sư

Chuyên viên

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

1

Trần Thiên Thanh

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

thienthanh_dv@hcmutrans.edu.vn

2

Hà Thị Bích Phượng

Thạc sĩ

Giảng viên

phuong_dv@hcmutrans.edu.vn

3

Phạm Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

nhung_dv@hcmutrans.edu.vn

4

Nguyễn Thị Bé Tám

Thạc sĩ

Giảng viên

tam_dv@hcmutrans.edu.vn

5

Nguyễn Văn Tiến

Kỹ sư

Giảng viên

tien_dv@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

1

Tô Bá Lâm

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

balam@hcmutrans.edu.vn

2

Nguyễn Văn Huy

Thạc sĩ

Giảng viên

huynguyen@hcmutrans.edu.vn

3

Bùi Văn Thượng

Thạc sĩ

Giảng viên

bvthuong@hcmutrans.edu.vn

4

Phan Chánh Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

minhpc@hcmutrans.edu.vn

5

Nguyễn Ngọc Thạch

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Trần Anh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: