Thông báo

T/b Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

(Cập nhật ngày:25/01/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kế hoạch Thi TN

·        01/03/2018 – 25/03/2018: Khoa thực hiện công tác ôn Thi tốt nghiệp cho SV

·        04/04/2018 – 05/04/2018: Thi Tốt nghiệp

·        09/04/2018 – 13/04/2018: Chấm điểm và công bố kết quả Thi TN cho SV

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: