Thông báo

Kế hoạch thực hiện TTTN và danh sách đề tài.

(Cập nhật ngày:22/02/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa Công nghệ thông tin
_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế hoạch thực hiện TTTN

 

·        21/02/2017: SV chọn đề tài TTTN từ danh sách đề tài TTTN do khoa cung cấp. Trong trường hợp SV đã có đề tài TTTN và GVHD, SV có thể đề xuất lên khoa.

·        25/02/2017: giao đề tài cho SV thực hiện

·        25/05/2017: Hoàn tất TTTN

P. Khoa CNTT

(đã ký)

TS. Tô Bá Lâm

Danh sách đề tài TTTN

Mẫu đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: