Thông báo

T/b Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

(Cập nhật ngày:06/09/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

 • Căn cứ chương trình đào tạo chính qui hệ đại học và cao đẳng các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
 • Căn cứ tiến độ năm học 2018-2019;
 • Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần thi tốt nghiệp của Phòng Đào tạo,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

 1. Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp tại văn phòng khoa: từ 10/09/2018 đến 31/10/2018
 2. Nếu sinh viên đăng ký đủ số lượng để có thể tổ chức thi tốt nghiệp đợt này được, Khoa sẽ tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp theo lịch (dự kiến) như sau:
  1. Thời gian ôn tập: từ 05/11/2018 đến 30/11/2018
  2. Địa điểm ôn tập: Khoa sẽ thông báo sau
  3. Thời gian thi: 27/12/2018 và 28/12/2018
  4. Phòng thi: Khoa sẽ thông báo sau

                                                                                                      Tp. HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                  TS. Lê Văn Quốc Anh

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: