Thông báo

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018

(Cập nhật ngày:09/03/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

  • Căn cứ chương trình đào tạo chính qui (hệ đại học và hệ cao đẳng) các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
  • Căn cứ tiến độ năm học 2017-2018;
  • Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần học thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-18 của Phòng Đào tạo,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp (TTTN) như sau:

1.Đăng ký đề tài TTTN (danh sách đề tài kèm theo): từ 12/03/2018 đến 16/03/2018

2. Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đăng ký đề tài và gửi về cho Thư ký Khoa: 19/03/2018

3. Khoa thông báo chính thức danh sách sinh viên đăng ký TTTN: 23/03/2018

4. Sinh viên thực hiện đề tài TTTN đã đăng ký: từ 26/03/2018 đến 18/05/2018

5. Sinh viên nộp báo cáo TTTN cho Khoa (qua Thư ký Khoa): 21/05/2018

6. Bảo vệ TTTN: 25/05/2018

                                                                                                      Tp. HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                                  TS. Lê Văn Quốc Anh

Danh sách đề tài thực tập tốt nghiệp.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: