Thông báo

T/b Kế hoạch thực hiện Luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

(Cập nhật ngày:31/08/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

 • Căn cứ chương trình đào tạo chính qui hệ đại học các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
 • Căn cứ tiến độ năm học 2018-2019;
 • Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần luận văn tốt nghiệp của Phòng Đào tạo;
 • Căn cứ quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

 1. Đăng ký đề tài LVTN (danh sách đề tài kèm theo): từ 10/09/2018 đến 14/09/2018
 2. Giảng viên hướng dẫn (GVHD) xác nhận sinh viên đăng ký đề tài và gửi về cho Thư ký Khoa: 19/09/2018
 3. Khoa thông báo chính thức danh sách sinh viên đăng ký LVTN: 21/09/2018
 4. GVHD hỗ trợ sinh viên làm đề cương chi tiết, sinh viên nộp đề cương chi tiết và phiếu giao đề tài LVTN (theo mẫu BM-TN-02) về cho Khoa (qua Thư ký Khoa): 26/09/2018
 5. GVHD hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài LVTN đã đăng ký: từ 27/09/2018 đến 20/12/2018
 6. Sinh viên nộp báo cáo LVTN và phiếu nhận xét của GVHD (theo mẫu BM-TN-06) cho Khoa (qua Thư ký Khoa): 27/12/2018
 7. Bảo vệ LVTN: 03/01/2019

                                                                                                      Tp. HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                  TS. Lê Văn Quốc Anh

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: