Tin tức - Hoạt động

T/b về việc "Xét công nghận tốt nghiệp tháng 7/2019"

(Cập nhật ngày:28/06/2019)

TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

KHOA CNTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :01/TB

                      Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2019

           

THÔNG BÁO

(Về việc xét công nghận tốt nghiệp)

 

Khoa CNTT thông báo về việc Xét công nghận tốt nghiệp tháng 7/2019 như sau:

1. Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên đại học chính quy của Trường thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên nộp các văn bằng/ chứng chỉ có liên quan theo quy định (Ngoại ngữ, Tin học, Quốc phòng, Thể chất: bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) về Văn phòng Khoa CNTT (D.403)."

3. Thời gian nhận các chứng chỉ để đề nghị xét công nhận tốt nghiệp:

Hạn chót trước 16 h  ngày 03/07/2019, ngoại trừ buổi sáng ngày 02/07/2019

 

                                                                                                        Ban chủ nhiệm Khoa CNTT

 

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: