Tin tức - Hoạt động

Thông báo danh mục các học phần tương đương và thay thế

(Cập nhật ngày:24/01/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v ban hành danh mục các học phần tương đương và thay thế

 

Dựa trên đề xuất của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) về danh mục các học phần tương đương và thay thế đã được Phòng Đào tạo thông qua, Khoa CNTT thông báo danh mục các học phần tương đương và thay thế (file đính kèm) để sinh viên nắm rõ khi đăng ký học phần.

 

Lưu ý: Sinh viên ưu tiên đăng ký các học phần nằm trong chương trình đào tạo (CTĐT) tương ứng với khóa học của mình, nếu học phần trong CTĐT không mở lớp thì mới chọn học phần tương đương/thay thế.

 

Tp. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Trưởng Khoa

(Đã ký)

TS. Lê Văn Quốc Anh

Danh mục các học phần tương đương và thay thế

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: