Thông báo

T/b Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

(Cập nhật ngày:04/01/2019)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

Theo kế hoạch đã ban hành, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp (LVTN) đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Ngày bảo vệ LVTN: 09.01.2019, từ 8h:00
  2. Địa điểm:
  • Phòng B109 (Ngành CNTT)
  • Phòng B110  ( Ngành MMT&TTDL)
  1. Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên phản biện (danh sách đính kèm) để có lịch hẹn gặp.

                                                                        Tp. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2019

                                                                                              Trưởng Khoa

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                      TS. Lê Văn Quốc Anh

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

Theo kế hoạch đã ban hành, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp (LVTN) đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Ngày bảo vệ LVTN: 09.01.2019, từ 8h:00
  2. Địa điểm:
  • Phòng B109 (Ngành CNTT)
  • Phòng B110  ( Ngành MMT&TTDL)
  1. Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên phản biện (danh sách đính kèm) để có lịch hẹn gặp.

                                                                        Tp. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2019

                                                                                              Trưởng Khoa

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                      TS. Lê Văn Quốc Anh

Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: