Thông báo

T/b Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019

(Cập nhật ngày:18/02/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

 • Căn cứ chương trình đào tạo chính qui các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
 • Căn cứ tiến độ học tập năm học 2018-2019;
 • Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần thi tốt nghiệp của Phòng Đào tạo,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 như sau:

 1. Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp tại văn phòng khoa: từ 18/02/2019 đến 18/03/2019
 2. Nếu sinh viên đăng ký đủ số lượng để có thể tổ chức thi tốt nghiệp đợt này được, Khoa sẽ tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp theo lịch (dự kiến) như sau:
  1. Thời gian ôn tập: từ 01/04/2019 đến 29/04/2019
  2. Địa điểm ôn tập: Khoa sẽ thông báo sau
  3. Thời gian thi: 06/06/2019 và 07/06/2019
  4. Phòng thi: Khoa sẽ thông báo sau

                                                                                                     Tp. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2019

                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                  TS. Lê Văn Quốc Anh

 
Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: