Thông báo

T/b tuyển chọn đội tuyển thi tay nghề giỏi cấp Bộ Giao thông vận tải nghề Thiết kế trang Web và Giải pháp phần mềm CNTT

(Cập nhật ngày:15/09/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn đội tuyển thi tay nghề giỏi cấp Bộ Giao thông vận tải
nghề Thiết kế trang Web và Giải pháp phần mềm CNTT

Để thành lập đội tuyển tham gia hội thi tay nghề giỏi cấp Bộ Giao thông vận tải năm 2017, tiến tới tham gia hội thi tay nghề cấp quốc gia năm 2018. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tuyển chọn đội tuyển nghề Thiết kế trang Web và Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên của trường có ngày sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1996 trở lại đây (Không quá 22 tuổi tính đến năm 2018).

2. Yêu cầu:

- Nghề thiết kế trang web:

                   + HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, JQueryUI

                   + Ngôn ngữ lập trình PHP, Framework PHP (CI, Yii, Laravel)

                   + Hệ quản trị CSDL MySQL.

- Nghề Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin:

                   + Ngôn ngữ lập trình CSharp hoặc Java

                   + Hệ quản trị CSDL SQL Server hoặc MySQL

3. Thời gian và hình thức đăng ký dự thi:

- Thời gian đăng ký:

Từ 11/09/2017 đến 18/09/2017

- Hình thức đăng ký thi: Trực tuyến

https://goo.gl/forms/tHTxXx8rBQGgFRLB3

 

 

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 Trưởng Khoa

[Đã ký]

TS. Lê Văn Quốc Anh

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: