Thông báo

Danh sách đề tài LVTN đợt 1 năm học 2017-2018

(Cập nhật ngày:19/09/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2017

 

Kế hoạch thực hiện LVTN

 

·  14/09/2017: SV chọn đề tài LVTN từ danh sách đề tài LVTN do khoa cung cấp

·  18/09/2017: giao đề tài cho SV thực hiện

·   25/09/2017: Hạn cuối SV nộp đề cương chi tiết (có xác nhận của GVHD) về giáo vụ khoa

·   22/12/2017: nộp 3CD và 3 quyển báo cáo bìa mềm về giáo vụ khoa có xác nhận GVHD đồng ý cho bảo vệ

·   Dự kiến 05/01/2018 bảo vệ luận văn TN

Mẫu phiếu đăng ký luận văn.

Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: